[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/siyaset_akademisi_bilecik.jpg","title":"S\u0130YASET AKADEM\u0130S\u0130 B\u0130LEC\u0130K\u2019 DE","entry_date":"Haziran 24, 2016 - 6:55:00","haber_content":"

B\u0130LEC\u0130K\u2019 te AK Parti Siyaset Akademisi E\u011fitim Program\u0131 kapsam\u0131nda e\u011fitim verilecek.<\/p>

\u0130l Ba\u015fkan\u0131m\u0131z Fikret KARABIYIK, gazetecilere yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, partisinin Ar-Ge Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan gelecek ay planlanan ve 4 hafta s\u00fcrecek Siyaset Akademisi yeni d\u00f6nem e\u011fitim program\u0131 i\u00e7in ba\u015fvurular\u0131n al\u0131nmaya ba\u015fland\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.<\/p>

<\/p>

Akademide bug\u00fcne kadar yakla\u015f\u0131k 50 bin ki\u015finin e\u011fitim ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 vurgulayan KARABIYIK, \u201cSiyaset Akademisi, herhangi bir siyasi kimlik g\u00f6zetmeksizin t\u00fcm T\u00fcrkiye Cumhuriyeti vatanda\u015flar\u0131n\u0131 gelece\u011fin T\u00fcrkiye\u2019sinin \u015fekillenmesinde etkin rol \u00fcstlenecek bireyler olarak konumland\u0131r\u0131p, onlara hem siyasal, hem de k\u00fclt\u00fcrel donan\u0131m kazand\u0131rmak, bu sayede siyasi hassasiyetleri olan sorumluluk sahibi vatanda\u015flar olabilmelerini kendine g\u00f6rev edinmi\u015ftir. Ayn\u0131 zamanda kurumsal bir nitelik kazanan Siyaset Akademisi, art\u0131k kat\u0131l\u0131mc\u0131lar\u0131na verilen e\u011fitimle lisans\u00fcst\u00fc bir d\u00fczeye ula\u015fm\u0131\u015ft\u0131r.\u201d diye konu\u015ftu. <\/p>

KARABIYIK, 81 ilde d\u00fczenlenecek e\u011fitimin yeni hedefinin b\u00fcy\u00fck T\u00fcrkiye i\u00e7in gerekli siyasi ve idari yap\u0131lar\u0131n tart\u0131\u015f\u0131laca\u011f\u0131, bilgilendirilece\u011fi, \u00f6zellikle d\u00fcnyadan \u00f6rneklerle somut uygulamalara dayal\u0131 bir akademi program\u0131 m\u00fcfredat\u0131ndan olu\u015faca\u011f\u0131n\u0131 kaydetti.<\/p>

Demokratik kat\u0131l\u0131m\u0131 \u00f6nemseyen, siyasete ve ekonomiye ilgi duyan, sosyal ili\u015fkilerini daha da geli\u015ftirmeyi hedefleyenleri birikim ve donan\u0131mlar\u0131n\u0131 artt\u0131rmak \u00fczere programa kat\u0131lmaya \u00e7a\u011f\u0131ran KARABIYIK, devlet memuru olmayan 18 ya\u015f\u0131n\u0131 doldurmu\u015f herkesin 1 Temmuz saat 16.00\u2019ya kadar akademiye kayd\u0131n\u0131 \u0130L Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131m\u0131za yapt\u0131rabilece\u011fini s\u00f6zlerine ekledi. \u00d6zellikle gen\u00e7lerin ilgi g\u00f6stermesini arzulayan KARABIYIK \u0130lgilenenler i\u00e7in detayl\u0131 bilgilerin http:\/\/www.siyasetakademisi.org\/<\/a> sitesinden takip edilebilece\u011fini belirtti.<\/p>","haber_excerpt":"B\u0130LEC\u0130K' te AK Parti Siyaset Akademisi E\u011fitim Program\u0131 kapsam\u0131nda e\u011fitim verilecek. \u0130l Ba\u015fkan\u0131m\u0131z Fikret KARABIYIK, gazetecilere yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, partisinin Ar-Ge Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan gelecek ay planlanan ve 4 hafta s\u00fcrecek Siyaset Akademisi yeni d\u00f6nem e\u011fitim program\u0131 i\u00e7in ba\u015fvurular\u0131n al\u0131nmaya ba\u015fland\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.","prev_link":"http://www.akpartibilecik.org.tr\/tr\/haber\/il-yonetim-kurulu-toplantimizi-gerceklestirdik2\/28707","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/taner-yildiz-bilecike-geliyor\/21750\/11","haber_url":"http://www.akpartibilecik.org.tr\/tr\/haber\/taner-yildiz-bilecike-geliyor\/21750"}]