[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/bilecik-tesk-15-8.jpg","title":"Prensibimiz, millete efendilik de\u011fil, hizmetkarl\u0131k","entry_date":"A\u011fustos 15, 2013 - 2:46:19","haber_content":"

Çam, AA muhabirine yapt\u0131\u011f\u0131 aç\u0131klamada, AK Parti<\/span> Genel Ba\u015fkan\u0131 ve Ba\u015fbakan Recep Tayyip Erdo\u011fan ile arkada\u015flar\u0131n\u0131n 12 y\u0131l önce millete hizmetkar olmak için yola ç\u0131kt\u0131klar\u0131n\u0131 söyledi.<\/p>

AK Parti<\/span>'nin, kurulu\u015fundan 15 ay sonra 2002 seçimlerinde tek ba\u015f\u0131na iktidar oldu\u011funu ve ondan sonra yap\u0131lan 3 genel, 2 yerel seçim ve 2 referandumdan zaferle ç\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden Çam, \u015föyle konu\u015ftu:<\/p>

"Milletimiz, kendisine yap\u0131lan hizmetleri her zaman takdir etti\u011fini ve destekledi\u011fini gösterdi. Millet, bu partiyi kendi kurdu\u011fu için 15 ayl\u0131k bir parti ilk seçimde milletin teveccühüyle iktidara geldi. \u0130ktidara geldi ama enflasyon ve i\u015fsizlik bir sorundu. Ülkenin bir çok alan\u0131nda ola\u011fanüstü haller vard\u0131. Allah'a \u015fükür, iktidara geldikten sonra bu sorunlar\u0131 tek tek çözdük. Biz, kesinlikle 'Bize oy verenlerin iktidar\u0131y\u0131z' demedik. 76 milyonun iktidar\u0131 oldu\u011fumuzu her zaman söylüyoruz. Biz asla 'Bizim partili' dü\u015füncesinde olmad\u0131k ve olmamaya da devam edece\u011fiz. Biz Türkiye'nin 81 ilinde temsil edilen tek partiyiz. E\u011fitimde, sa\u011fl\u0131kta, ekonomide, ula\u015ft\u0131rmada, insan haklar\u0131nda, toplu konutta, demir yollar\u0131nda ve haberle\u015fmede ciddi hizmetler yapt\u0131k."<\/p>

Ülkenin huzuru için 1983'lerde ba\u015flayan ve 30 y\u0131l devam eden terör sorununu nedeniyle, 45 milyon insan\u0131n hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini, ülkenin kaynaklar\u0131n\u0131n harcand\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve \u015fehit cenazelerinin herkesin can\u0131n\u0131 ac\u0131tt\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Çam, "Allah'a \u015fükürler olsun demokratikle\u015fme, bar\u0131\u015f ve karde\u015flik projesi ile son 6 ayd\u0131r bir olay ya\u015famad\u0131k. Bu yönde de bir çözüme do\u011fru iktidar\u0131m\u0131z elinden geleni yap\u0131yor. Ülkemiz, son 10 y\u0131lda birçok alanda kabuk de\u011fi\u015ftirdi. Art\u0131k insanlar inançlar\u0131, milliyetleri ve cinsiyetlerinden dolay\u0131 kesinlikle ikinci s\u0131n\u0131f muamelesi görmeyecektir" diye konu\u015ftu.<\/p>

Çam, AK Parti<\/span>'nin muhafazakar ve demokrat bir parti oldu\u011funu da sözlerine ekledi.<\/p>","haber_excerpt":"AK Parti Boz\u00fcy\u00fck \u0130l\u00e7e Ba\u015fkan\u0131 Nizamettin \u00c7am, \"Bizim AK Parti olarak genel prensibimiz, millete efendilik de\u011fil, hizmetkarl\u0131k etmektir\" dedi.","prev_link":"http://www.akpartibilecik.org.tr\/tr\/haber\/bilecik-genclik-kollari-istisare-toplantisi\/1746","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/bilecik-belediyesine-ziyaret\/1836\/11","haber_url":"http://www.akpartibilecik.org.tr\/tr\/haber\/bilecik-belediyesine-ziyaret\/1836"}]