[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/pazaryeri-iftar.jpg","title":"Pazaryeri \u0130l\u00e7e Te\u015fkilat\u0131‘ndan iftar program\u0131","entry_date":"Temmuz 22, 2013 - 12:38:35","haber_content":"

Pazaryeri ilçesinde, AK Parti \u0130lçe Te\u015fkilat\u0131 iftar yeme\u011finde bulu\u015ftu.

Beytepe Park\u0131'nda, AK Parti Pazaryeri \u0130lçe Ba\u015fkan\u0131 Muhsin Turan'\u0131n düzenledi\u011fi iftar yeme\u011fine Pazaryeri Belediye Ba\u015fkan\u0131 Muzaffer Yalç\u0131n, AK Parti Bilecik \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Ramazan Kurtulmu\u015f ile partililer kat\u0131ld\u0131.

AK Parti \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Ramazan Kurtulmu\u015f, etkinlikte yapt\u0131\u011f\u0131 konu\u015fmada, \u015funlar\u0131 kaydetti:

"Bizim sahip ç\u0131kmam\u0131z gereken en önemli \u015fey de\u011ferlerimizdir. Bu mubarek ramazan ay\u0131 da kendimizi çek etmemiz gereken en güzel ayd\u0131r. Biz de\u011ferlerimize, geçmi\u015fimize, insan\u0131m\u0131za, örf ve adetlerimize sahip ç\u0131kt\u0131\u011f\u0131m\u0131z sürece bugün dünden, yar\u0131n bugünden de güzel olacakt\u0131r. Ülkemiz üzerinde, bir çok oyunlar oynan\u0131yor bunlar\u0131n fark\u0131nday\u0131z. Çevremizdeki insanlar\u0131n nas\u0131l katledildi\u011fini her gün televizyonlardan izliyoruz. Ba\u015fta Suriye olmak üzere, M\u0131s\u0131r'da da bu oyunlar oynand\u0131. Bizde de 'Gezi Park\u0131' ad\u0131 alt\u0131nda ayn\u0131 oyunlar oynanmak istendi ama milletimiz bu oyuna gelmedi. Milletimiz, sa\u011fduyuyla hareket ederek bir kez daha bu oyunu bozup, demokrasiye, iktidar\u0131na sahip ç\u0131kt\u0131. Bundan sonra da Allah'\u0131n izniyle sahip ç\u0131kacakd\u0131r. Bizler, birli\u011fimize, karde\u015fli\u011fimize, gelece\u011fimize sahip ç\u0131kmal\u0131y\u0131z. Bunu hiçbir zaman unutmayal\u0131m."

Turan ise "\u0130nsanlar\u0131n en hay\u0131rl\u0131s\u0131, insanlara hizmet edendir" düsturuyla, Allah'\u0131n r\u0131zas\u0131n\u0131 kazanmak için yola ç\u0131kt\u0131klar\u0131n\u0131 vurgulayarak, "Birbirimize köstek de\u011fil, her zaman destek olmal\u0131y\u0131z" ifadelerini kulland\u0131.<\/p>","haber_excerpt":"AK Parti Pazaryeri \u0130l\u00e7e Te\u015fkilat\u0131, iftarda bir araya geldi","prev_link":"http://www.akpartibilecik.org.tr\/tr\/haber\/bilecik-belediyesine-ziyaret\/1836","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/cozum-surecinde-sagduyulu-olunmali\/792\/11","haber_url":"http://www.akpartibilecik.org.tr\/tr\/haber\/cozum-surecinde-sagduyulu-olunmali\/792"}]