[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/bilecik-tesk.jpg","title":"\u00c7\u00f6z\u00fcm s\u00fcrecinde sa\u011fduyulu olunmal\u0131","entry_date":"Temmuz 01, 2013 - 1:42:38","haber_content":"

AK Parti \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Ramazan Kurtulmu\u015f, Kar Dü\u011fün Salonu'nda düzenlenen toplant\u0131daki konu\u015fmas\u0131nda, AK Parti Genel Merkezi'nin ve hükümetin, Türkiye genelinde AK Parti Te\u015fkilatlar\u0131 olarak, çözüm sürecinde milletin sa\u011fduyusuyla güven duygusu içerisinde ortak hareket edildi\u011fini kaydetti.

"\u0130ktidara geldi\u011fimiz günden bugüne kadar milletimize s\u0131rt\u0131m\u0131z\u0131 dönmedik, dönmeyece\u011fiz" ifadelerini kullanan Kurtulmu\u015f, \u015föyle devam etti:

"Hükümetimizin getirdi\u011fi istikrar neticesinde, milletin huzur ve kalk\u0131nmas\u0131 sürekli artarak devam ediyor. Bu Gezi olaylar\u0131nda bir kez daha ortaya ç\u0131kt\u0131 ki, AK Parti ba\u015far\u0131l\u0131 bir siyasi partidir. Bu millet, hem partisine hem de liderine sahip ç\u0131kt\u0131. Bundan sonraki süreçte de sahip ç\u0131kaca\u011f\u0131na inan\u0131yorum. \u015eimdi, diyorlar ki, 'AK Parti kals\u0131n, Ba\u015fbakan gitsin'. Bu ülkede, yüzy\u0131lda zor yeti\u015fen bir Recep Tayyip Erdo\u011fan, yeti\u015fti. Bu milletin evlad\u0131. Sizin be\u011fenmedi\u011finiz, yak\u0131\u015ft\u0131ramad\u0131\u011f\u0131n\u0131z, küçük gördü\u011fünüz, varo\u015flardan geldi\u011fini iddia etti\u011finiz bu insanlar, iktidara geldi ve ülkeyi yönetiyor. Elitler, seçkinler, kendini üstün görenler, bu memleketin sahibi oldu\u011funu söyleyenler, toplum mühendisli\u011fi yapanlar, Ankara'dan ülkeyi yöneten ve oradan d\u0131\u015far\u0131 ç\u0131kmayanlar art\u0131k bu millet sizi tasfiye etti. Millet, gerçek özünden ç\u0131km\u0131\u015f olanlar\u0131 iktidara getirdi. \u015eu anda millet kendi kendini yöneten bir millet oldu."

Türkiye'nin art\u0131k küresel ve bölgesel bir güç olma yolunda emin ad\u0131mlarla ilerledi\u011fini, güçlü ve istikrarl\u0131 bir Türkiye'nin in\u015faa edilmeye ba\u015fland\u0131\u011f\u0131n\u0131 aktaran Kurtulmu\u015f, dünyada mazlumlar\u0131, hakl\u0131lar\u0131, zay\u0131flar\u0131 ezen ve zulüm edenlere kar\u015f\u0131 nas\u0131l davran\u0131lmas\u0131n\u0131 gerekti\u011fini tüm dünyaya tekrar hat\u0131rlatacaklar\u0131n\u0131 ve milletin deste\u011fiyle Türkiye'yi lay\u0131k oldu\u011fu yerlere ula\u015ft\u0131racaklar\u0131n\u0131 aktard\u0131.

Konu\u015fmalar\u0131n ard\u0131ndan bas\u0131na kapal\u0131 olarak devam eden toplant\u0131da, Bay\u0131rköy Belde Ba\u015fkan\u0131 Mustafa Yaman da 2009-2013 y\u0131llar\u0131 aras\u0131nda gerçekle\u015ftirdi\u011fi faaliyetlerini içeren bir sunum gerçekle\u015ftirdi.

Toplant\u0131ya, Bilecik Belediye Ba\u015fkan\u0131 Selim Ya\u011fc\u0131, \u0130l Genel Meclis Ba\u015fkan\u0131 Hasan Hüseyin Çelik, AK Parti Bilecik Merkez \u0130lçe Ba\u015fkan\u0131 Serkan Y\u0131ld\u0131r\u0131m, ilçe ve belde belediye ba\u015fkanlar\u0131, \u0130l Genel Meclisi üyeleri ile partililer kat\u0131ld\u0131.<\/p>","haber_excerpt":"Bilecik'te AK Parti Bilecik \u0130l Dan\u0131\u015fma Meclisi Haziran Ay\u0131 Ola\u011fan Toplant\u0131s\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirildi.","prev_link":"http://www.akpartibilecik.org.tr\/tr\/haber\/pazaryeri-ilce-teskilatindan-iftar-programi\/688","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/bozuyuk-ilce-danisma-kurulu-toplantisi-yapildi\/970\/11","haber_url":"http://www.akpartibilecik.org.tr\/tr\/haber\/bozuyuk-ilce-danisma-kurulu-toplantisi-yapildi\/970"}]