[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/bozuyuk-teskilat.jpg","title":"Boz\u00fcy\u00fck \u0130l\u00e7e Te\u015fkilat\u0131‘nda Dan\u0131\u015fma Kurulu Toplant\u0131s\u0131","entry_date":"Eyl\u00fcl 02, 2013 - 12:23:54","haber_content":"

Kültür Merkezi'ndeki toplant\u0131ya, Bozüyük Belediye Ba\u015fkan Vekili Fatih Bak\u0131c\u0131, AK Parti<\/span> \u0130lçe Ba\u015fkan\u0131 Nizamettin Çam, il genel meclisi üyeleri ile partililer kat\u0131ld\u0131.<\/p>

Bak\u0131c\u0131, 2012 y\u0131l\u0131n\u0131n ilk 6 ay\u0131nda belediyenin 4 bin 162 ton asfalt üretimi yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve bu asfalt\u0131n sadece 61 cadde ve soka\u011fa yama yap\u0131lmas\u0131nda kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, 2013 y\u0131l\u0131nda ise 7 bin 61 ton asfalt üretildi\u011fini, 4,95 kilometre 34 cadde ve soka\u011f\u0131n asfaltland\u0131\u011f\u0131n\u0131, 100 cadde ve soka\u011fa yama yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 söyledi.<\/p>

Bak\u0131c\u0131, göreve geldikleri günden itibaren yo\u011fun bir çal\u0131\u015fma içerisinde olduklar\u0131n\u0131, belediyenin giderlerini dü\u015fürerek gelirlerini artt\u0131rd\u0131klar\u0131n\u0131, vatanda\u015fa hizmet için birçok bölgede çal\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n devam etti\u011fini sözlerine ekledi.<\/p>

Çam da AK Parti<\/span>'nin her seçimde oy oran\u0131n\u0131 artt\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade ederek, \u015funlar\u0131 kaydetti: <\/p>

"Kom\u015funuzun evinde yang\u0131n var, baca tutu\u015fmu\u015f. Senin evinin zarar görmemesi mümkün mü? Türkiye hakl\u0131 olarak bu olaya taraf olmak durumunda kalm\u0131\u015ft\u0131r. Bugün 400 bin civar\u0131nda Suriyeli insan ülkemizde misafir edilmekte, her türlü ihtiyaçlar\u0131 kar\u015f\u0131lanmaktad\u0131r. Olmas\u0131 gereken de budur. Yüzde 52 ile i\u015f ba\u015f\u0131na gelen, demokrasiye geçtik diyen M\u0131s\u0131r'da bu olay 1 y\u0131l 4 gün sürdü. Ne oldu da meydanlar yine eski haline geldi. \u0130\u015fte burada biz, darbelerin de\u011fil, demokrasinin yan\u0131nda yer ald\u0131\u011f\u0131m\u0131z\u0131 her f\u0131rsatta dile getiriyoruz, getirmeye de devam edece\u011fiz."<\/p>","haber_excerpt":"AK Parti Boz\u00fcy\u00fck \u0130l\u00e7e Te\u015fkilat\u0131 Dan\u0131\u015fma Kurulu Toplant\u0131s\u0131 yap\u0131ld\u0131.","prev_link":"http://www.akpartibilecik.org.tr\/tr\/haber\/ak-genclerden-bozuyukte-istisare-toplantisi\/1724","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/bilecik-genclik-kollari-istisare-toplantisi\/1746\/11","haber_url":"http://www.akpartibilecik.org.tr\/tr\/haber\/bilecik-genclik-kollari-istisare-toplantisi\/1746"}]