[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/bilecik-kurtulmus-29-4.jpg","title":"Boz\u00fcy\u00fck \u0130l\u00e7e Dan\u0131\u015fma Kurulu Toplant\u0131s\u0131 yap\u0131ld\u0131","entry_date":"Nisan 29, 2013 - 4:27:46","haber_content":"

Kurtulmu\u015f, Bozüyük Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplant\u0131da yapt\u0131\u011f\u0131 konu\u015fmada, Allah'\u0131n izni, milletin de deste\u011fiyle terörü çözüme ula\u015ft\u0131racaklar\u0131n\u0131, buna ekip olarak inand\u0131klar\u0131n\u0131 kaydetti. \u2028<\/p>

Türkiye'nin terör belas\u0131ndan birlikte kurtulaca\u011f\u0131n\u0131 ifade eden Kurtulmu\u015f, \u015föyle konu\u015ftu: \u2028<\/p>

"Terör meselesi yeni ç\u0131kmad\u0131. Sorunu çözmek için ba\u015f\u0131ndan itibaren gerekenleri yapt\u0131k. Terör meselesini çözme noktas\u0131nda son ata\u011f\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z \u015fu a\u015famada bu zamana kadar yap\u0131lan hizmetleri de geçmi\u015fe bak\u0131p de\u011ferlendirmek gerekiyor. Do\u011fu ve Güneydo\u011fu Anadolu bu zamana kadar ihmal edilmi\u015fti. Bu zamana kadar e\u011fitimde, sa\u011fl\u0131kta, ula\u015f\u0131mda ne yap\u0131lmas\u0131 gerekiyorsa hükümetimiz meseleyi en ba\u015f\u0131ndan ele al\u0131p hizmetlerin tümünü gerçekle\u015ftirdi. Orada ya\u015fayan karde\u015flerimiz, bu zamana kadar hizmet edilmeme, ötekile\u015ftirme, ihmal edilme, sa\u011fl\u0131k, noktas\u0131nda, e\u011fitimde, ne alan varsa bu alanlar bizim hükümetimiz taraf\u0131ndan ortadan kald\u0131r\u0131ld\u0131. Bu hizmetler yap\u0131ld\u0131ktan sonra orada ya\u015fayan insan\u0131m\u0131z bize inand\u0131. Bu inanç sa\u011fland\u0131ktan sonra oradaki insan\u0131m\u0131z devleti yan\u0131nda hissetmeye ba\u015flad\u0131. Kendisinin de birinci s\u0131n\u0131f vatanda\u015f oldu\u011funu hissetti. Büyük i\u015fleri büyük milletler, büyük projeleri, yat\u0131r\u0131mlar\u0131 ve sorunlar\u0131 da büyük partiler çözer." \u2028<\/p>

Bozüyük Belediye Ba\u015fkan Vekili Fatih Bak\u0131c\u0131 da kente yap\u0131lmas\u0131 planlanan otogar\u0131n ihalesini tamamlad\u0131klar\u0131n\u0131, itiraz sürecinin sonuçlanmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan sözle\u015fme imzalayacaklar\u0131n\u0131 bildirdi. \u2028<\/p>

Toplant\u0131ya AK Parti \u0130lçe Ba\u015fkan\u0131 Nizamettin Çam, Cihangazi Belde Belediye Ba\u015fkan\u0131 Sinan Sayg\u0131, \u0130l Genel Meclisi Üyesi Nail Da\u011fl\u0131 ve partililer kat\u0131ld\u0131.<\/p>","haber_excerpt":"AK Parti Bilecik \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Ramazan Kurtulmu\u015f, b\u00fcy\u00fck i\u015fleri b\u00fcy\u00fck milletlerin, b\u00fcy\u00fck projeleri, yat\u0131r\u0131mlar\u0131 ve sorunlar\u0131 da b\u00fcy\u00fck partilerin \u00e7\u00f6zd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc s\u00f6yledi. \u2028","prev_link":"http://www.akpartibilecik.org.tr\/tr\/haber\/cozum-surecinde-sagduyulu-olunmali\/792","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/bilecik-il-danisma-kurulu-toplantisi\/998\/11","haber_url":"http://www.akpartibilecik.org.tr\/tr\/haber\/bilecik-il-danisma-kurulu-toplantisi\/998"}]