[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/bilecik-temayul.jpg","title":"Bilecik Te\u015fkilat\u0131nda temay\u00fcl heyecan\u0131","entry_date":"Kas\u0131m 18, 2013 - 1:21:26","haber_content":"

AK Parti<\/span> Bilecik Milletvekili Fahrettin Poyraz, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odas\u0131 (TSO) Konferans Salonu'nda yap\u0131lan temayül yoklamas\u0131nda gazetecilere yapt\u0131\u011f\u0131 aç\u0131klamada, AK Parti<\/span> Genel Merkezi'nin belirledi\u011fi usul çerçevesinde Büyük\u015fehir ve il merkezlerinde belediye ba\u015fkanlar\u0131 ile ilgili olarak te\u015fkilatlar\u0131n görü\u015fünü ö\u011frenme noktas\u0131nda temayül yoklamas\u0131 yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydetti.<\/p>

Temayül yoklamas\u0131nda il ve ilçe belediye ba\u015fkanlar\u0131 hakk\u0131nda te\u015fkilatlar\u0131n görü\u015fünün soruldu\u011funu anlatan Poyraz, \u015föyle konu\u015ftu:<\/p>

"Aday aday\u0131 mevcut belediye ba\u015fkan\u0131 varsa e\u011fer belediye ba\u015fkan\u0131 arkada\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n te\u015fkilatlar taraf\u0131ndan nas\u0131l de\u011ferlendirdi\u011fi anla\u015f\u0131lmaya çal\u0131\u015f\u0131l\u0131yor. Zaten mevcut belediye ba\u015fkan\u0131ndan memnunsa arkada\u015flar\u0131m\u0131z, anket formu gibi 4-5 soru içeren mahiyette te\u015fkilat temayül yoklamas\u0131 yap\u0131l\u0131yor. Belediye ba\u015fkan\u0131n\u0131n farkl\u0131 yönleriyle de\u011ferlendirilmesi yap\u0131l\u0131yor. Memnunsa zaten sorun yok, ama memnun de\u011filse bu sefer te\u015fkilattaki arkada\u015flar\u0131m\u0131zdan sadece mevcut adayl\u0131k müracaat\u0131nda bulunanlar de\u011fil, onun d\u0131\u015f\u0131nda gönlünden kim geçiyorsa, kimi AK Parti<\/span> belediye ba\u015fkan\u0131 aday\u0131 görmek istiyorsa o ki\u015fiyi önermesini formlar\u0131m\u0131zda talep ediyoruz. Burada mevcut belediye ba\u015fkan\u0131m\u0131z var. Belediye ba\u015fkan\u0131 olan yerler için söylüyorum, bu arkada\u015f\u0131m\u0131z\u0131n olabilece\u011fi gibi müracaat eden aday aday\u0131 arkada\u015flar\u0131m\u0131zdan birisi olabilece\u011fi gibi yine te\u015fkilat\u0131m\u0131z\u0131n ve kamuoyu yoklamas\u0131 sonucu öne ç\u0131kacak olan bir ba\u015fka aday arkada\u015f\u0131m\u0131z\u0131n da belediye ba\u015fkan\u0131 aday\u0131 gösterilmesi söz konusu."<\/p>

Poyraz, çal\u0131\u015fmalar tamamlad\u0131ktan sonra AK Parti<\/span> Genel Merkezi'nden gelen heyetin, çal\u0131\u015fmalar\u0131 alaca\u011f\u0131 ve Bilecik dosyas\u0131n\u0131 haz\u0131r hale getirece\u011fini bildirdi.<\/p>

Poyraz, Ba\u015fbakan Recep Tayyip Erdo\u011fan ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda olu\u015fan heyetin, bütün verilerin de\u011ferlendirmesi yapt\u0131ktan sonra aral\u0131k ay\u0131 içerisinde de Bilecik ve ilçelerdeki adaylar\u0131n netle\u015fece\u011fini vurgulad\u0131.<\/p>

AK Parti<\/span> Ankara Milletvekili Reha Denemeç, AK Parti<\/span> \u015eanl\u0131urfa Milletvekili Abdulkerim Gök ve AK Parti<\/span> Aksaray Milletvekili \u0130lknur \u0130nceöz ile Genel Merkez yetkililerinin de yer ald\u0131\u011f\u0131 temayül yoklamas\u0131nda, toplam 639 delege merkez ve ilçe belediye ba\u015fkan aday adaylar\u0131 için oy kulland\u0131.<\/p>

AK Parti<\/span>'den Bilecik ve ilçelerinde belediye ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 için 32 aday aday\u0131 ba\u015fvuru yapm\u0131\u015ft\u0131.<\/p>","haber_excerpt":"AK Parti Bilecik ve il\u00e7e belediye ba\u015fkan aday adaylar\u0131 temay\u00fcl yoklamas\u0131 yap\u0131ld\u0131.","prev_link":"http://www.akpartibilecik.org.tr\/tr\/haber\/bilecikte-il-danisma-kurulu-toplantisi\/55","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/bozuyuk-ilce-teskilati-danisma-kurulu\/232\/11","haber_url":"http://www.akpartibilecik.org.tr\/tr\/haber\/bozuyuk-ilce-teskilati-danisma-kurulu\/232"}]