[{"haber_photo":"","title":"Bilecik Gen\u00e7lik Kollar\u0131 \u0130sti\u015fare Toplant\u0131s\u0131","entry_date":"A\u011fustos 30, 2013 - 12:38:54","haber_content":"

Belediye Sosyal Hizmetler Salonu'ndaki toplant\u0131ya, Belediye Ba\u015fkan\u0131 Mehmet Is\u0131kan, AK Parti<\/span> \u0130lçe Ba\u015fkan\u0131 Yalç\u0131n Karaca, AK Parti<\/span> Bilecik Gençlik Kollar\u0131 Ba\u015fkan\u0131 \u0130brahim Kurt, il genel ve belediye meclis üyeleri ile AK Parti<\/span> ilçe gençlik kollar\u0131 ba\u015fkanlar\u0131 kat\u0131ld\u0131.<\/p>

Belediye Ba\u015fkan\u0131 Is\u0131kan, Türkiye'de ve Osmaneli'nde gençlik kollar\u0131n\u0131n etkinli\u011finin artmas\u0131 ad\u0131na yap\u0131lan organizasyonlar\u0131n ba\u015far\u0131l\u0131 oldu\u011funu belirterek, AK gençli\u011fin bölgedeki gücünü art\u0131rarak topluma ve bulunduklar\u0131 bölgede gençlerin sorunlar\u0131n\u0131 çözmede daha etkili \u015fekilde katk\u0131da bulunma gayretinde olduklar\u0131n\u0131 kaydetti.<\/p>

Karaca da AK Parti<\/span>'nin ana kademesinden gençlik ve kad\u0131n kollar\u0131na kadar her kademesinin, biriminin ve ferdinin bir aile oldu\u011funu ifade ederek, büyük aileyi tekrar bütün fertleriyle birlikte görmenin mutluluk verici oldu\u011funu dile getirdi.<\/p>

Karaca, bütünlük ve karde\u015flik duygular\u0131yla hizmete devam edeceklerini söyledi.<\/p>

Kurt ise ülke üzerinde oynanan oyunlara tarafs\u0131z kalmamalar\u0131 gerekti\u011fini ve kendilerini yo\u011fun bir sürecin bekledi\u011fini bildirdi.<\/p>

Da\u015f da seçilme ya\u015f\u0131n\u0131n 18'e indirilmesiyle gençlerin omuzlar\u0131na yüklenen yükün bir kat daha artt\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve yerel yönetimlerde daha fazla söz sahibi olaca\u011f\u0131n\u0131 ifade etti.<\/p>","haber_excerpt":"AK Parti Bilecik Gen\u00e7lik Kollar\u0131 \u0130l ve \u0130l\u00e7e Birim Ba\u015fkanlar\u0131 4'\u00fcnc\u00fc \u0130sti\u015fare Toplant\u0131s\u0131, Osmaneli il\u00e7esinde yap\u0131ld\u0131.","prev_link":"http://www.akpartibilecik.org.tr\/tr\/haber\/bozuyuk-ilce-teskilatinda-danisma-kurulu-toplantisi\/499","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/prensibimiz-millete-efendilik-degil-hizmetkarlik-etmektir\/576\/11","haber_url":"http://www.akpartibilecik.org.tr\/tr\/haber\/prensibimiz-millete-efendilik-degil-hizmetkarlik-etmektir\/576"}]