[{"haber_photo":"","title":"Bilecik Belediyesi’ne ziyaret","entry_date":"Temmuz 30, 2013 - 11:26:09","haber_content":"

Ya\u011fc\u0131, ziyaretten duydu\u011fu memnuniyeti belirterek, uzun bir yolculuktan sonra kendilerini ziyaret ettikleri için heyete te\u015fekkür etti.<\/p>

Bilecik ve belediye çal\u0131\u015fmalar\u0131 hakk\u0131nda bilgi veren Ya\u011fc\u0131, çözüm sürecinin Türkiye'de olu\u015fan birçok soruna çözüm olaca\u011f\u0131n\u0131 ifade ederek, \u015funlar\u0131 söyledi:<\/p>

''Bizler, Bilecik Belediyesi olarak Çanakkale'ye geziler düzenliyoruz. Çanakkale, her zaman belirtti\u011fimiz gibi dünün reçetesi oldu\u011fu gibi, e\u011fer düzgün okuyabilirsek, bugün ve yar\u0131n\u0131n da reçetesi olacakt\u0131r. Çünkü Çanakkale'ye bakt\u0131\u011f\u0131m\u0131zda orada her bölge ve \u015fehirden can\u0131n\u0131 veren insanlar\u0131m\u0131z var. Yani orada Türkiye var. \u0130n\u015fallah bu çözüm süreci tamamland\u0131\u011f\u0131nda, Türkiye'nin bat\u0131s\u0131, do\u011fusu, kuzeyi ve güneyi bir olur. O zaman tarihindeki \u015fanl\u0131 yükseli\u015fini tekrar tüm dünyaya duyuracakt\u0131r.''<\/p>

Gündüz ise Bilecik'te çok güzel kar\u015f\u0131land\u0131klar\u0131n\u0131 dile getirerek, Ya\u011fc\u0131 ve parti üyelerine te\u015fekkür etti.<\/p>

Batman ve parti çal\u0131\u015fmalar\u0131 hakk\u0131nda bilgi veren Gündüz, ''Batman, etraf\u0131ndaki illerden yo\u011fun göç alan ve büyüyen bir il. Özellikle tekstil alan\u0131nda gözde bir mekan haline geldi ve kad\u0131nlar için i\u015f ortam\u0131 do\u011fmu\u015f oldu. Bu çözüm süreciyle \u0130n\u015fallah yeni fabrikalar aç\u0131lacak. Dolay\u0131s\u0131yla bu sektörde kad\u0131nlar yer alacak. Say\u0131n Ba\u015fbakan\u0131m\u0131z\u0131n, 'Analar, bu i\u015fi siz çözeceksiniz' dedi\u011fi gibi bu çözüm sürecine de katk\u0131lar\u0131 çok olacak. Çünkü bir eve ihtiyaç olan \u015feyler girdi mi, o çocuk ve gençler iyi yeti\u015fecek ve da\u011fa ç\u0131kmayacaklard\u0131r. Bu anlamda i\u015fsizlik her \u015feyin çözümü gibi olacakt\u0131r'' diye konu\u015ftu.<\/p>","haber_excerpt":"AK Parti Batman Kad\u0131n Kollar\u0131 Ba\u015fkan\u0131 \u015eaziye G\u00fcnd\u00fcz ve beraberindeki heyet, Belediye Ba\u015fkan\u0131 Selim Ya\u011fc\u0131'y\u0131 ziyaret etti.","prev_link":"http://www.akpartibilecik.org.tr\/tr\/haber\/prensibimiz-millete-efendilik-degil-hizmetkarlik-etmektir\/576","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/pazaryeri-ilce-teskilatindan-iftar-programi\/688\/11","haber_url":"http://www.akpartibilecik.org.tr\/tr\/haber\/pazaryeri-ilce-teskilatindan-iftar-programi\/688"}]