[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/bilecik-26ak.jpg","title":"AK Parti Bilecik \u0130l Dan\u0131\u015fma Toplant\u0131s\u0131","entry_date":"\u015eubat 26, 2013 - 1:49:02","haber_content":"

Poyraz, AK Parti Bilecik \u0130l Dan\u0131\u015fma Kurulu Toplant\u0131s\u0131'nda yapt\u0131\u011f\u0131 konu\u015fmada, AK Parti'nin Türkiye'nin her yerinde ilkeli bir siyaset yürüttü\u011fünü kaydetti.

AK Parti'nin 2023 ve 2071 y\u0131llar\u0131na ili\u015fkin hedeflerinin bulundu\u011funu ifade eden Poyraz, \u015föyle konu\u015ftu:

''Terör sorununun çözümü noktas\u0131nda görü\u015fümüzü 2001 y\u0131l\u0131nda partimiz kuruldu\u011funda ortaya koyduk. K\u0131rm\u0131z\u0131 çizgilerimizi çizdik ve 11 y\u0131ld\u0131r da ayn\u0131 duru\u015fumuzu kaybetmedik. 'Etnik milliyetçilik yapmayaca\u011f\u0131z', 'Kafatas\u0131 milliyetçili\u011fi yapmayaca\u011f\u0131z' dedik. Siyasette, 'MHP'yi Sivas'tan öte geçemiyorsunuz' diye ele\u015ftirirken BDP'yi de Diyarbak\u0131r'a saplanm\u0131\u015f bir parti olarak ele\u015ftirmemiz gerekiyor. 'Sadece Diyarbak\u0131r'da de\u011fil, gelin Ankara'da, Sinop'ta, Edirne'de, Bilecik'te siyaset yap\u0131n' dememiz gerekmiyor mu- Türkiye, sadece Do\u011fu ve Güneydo\u011fu'dan m\u0131 ibaret- Bu \u015fekilde yaparak, as\u0131l bölücülü\u011fün daniskas\u0131n\u0131 siz yap\u0131yorsunuz. CHP'den zaten hiç bahsetmiyorum. Onlar, sahil bölgelerinde tatildeler. Ama AK Parti'ye bak\u0131yorsunuz her yerde. 75 milyonu kucaklayabilen tek parti AK Parti'dir. \u015eu anda terörün çözümü noktas\u0131nda, silahlar\u0131 alaca\u011f\u0131z, topra\u011fa gömece\u011fiz veya depoya kald\u0131raca\u011f\u0131z. Bunun ötesi yok. Son 10 y\u0131ld\u0131r, terörle mücadeleyi, teröristle mücadeleden ay\u0131rma gayreti içinde olduk. Silahla kar\u015f\u0131m\u0131za ç\u0131kana, emniyet ve güvenlik güçlerimiz, silahla kar\u015f\u0131l\u0131k verdi. Hastaneleri, yollar\u0131, barajlar\u0131, alt yap\u0131 çal\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 yapt\u0131k. Aç ve aç\u0131kta kalan vatanda\u015f\u0131m\u0131z için yap\u0131lmas\u0131 gereken neyse yapt\u0131k. Terörün kayna\u011f\u0131n\u0131 kurutma anlam\u0131nda bir sürü tedbir ald\u0131k.''

''Bu süreçte, dikkatli olmak laz\u0131m''<\/strong>

Poyraz, \u0130çi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan görevden al\u0131nan ve yürütülen bir soru\u015fturma kapsam\u0131nda tutuklanarak cezaevine gönderilen eski Bozüyük Belediye Ba\u015fkan\u0131 Ahmet Berbero\u011flu ile ilgili olarak, ''Bu süreçte, dikkatli olmak laz\u0131m. Birileri ç\u0131k\u0131p özellikle çok s\u0131k\u0131\u015fm\u0131\u015f olan insanlar\u0131 suistimal edebilir. Bu i\u015fleri rant kap\u0131s\u0131 haline getirmi\u015f, ç\u0131kar pe\u015finde olan insanlar gelip, milleti doland\u0131rmaya kalkabilir. Bilecik'te, Bozüyük'te olmayan, ismi cismi duyulmam\u0131\u015f olan birileri piyasaya ç\u0131k\u0131p, durumdan vazife ç\u0131kart\u0131p, kendilerine roller biçebilir. Dikkat etmek laz\u0131m'' ifadelerini kulland\u0131.

AK Parti Bilecik \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Ramazan Kurtulmu\u015f da MHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Devlet Bahçeli'nin Sö\u011füt'ten Ba\u015fbakan'a yapt\u0131\u011f\u0131 ele\u015ftirileri hat\u0131rlatarak, ''Sö\u011füt için ne kadar icraat yapt\u0131n\u0131z- O ruha yak\u0131\u015fan, Sö\u011füt'e yol yapmak, tarihi eserleri onarmakt\u0131r. Siz, bu anlay\u0131\u015f\u0131 b\u0131rakmad\u0131ktan sonra, milletin oyunu alman\u0131z mümkün de\u011fil. Siz, bölücülük yaparsan\u0131z, sizin varaca\u011f\u0131n\u0131z hiçbir yer yok'' dedi.

AK Parti Bozüyük \u0130lçe Ba\u015fkan\u0131 Nizamettin Çam ise AK Parti'nin 2014 y\u0131l\u0131 seçimlerinde Türkiye'de ve Bozüyük'te ba\u015far\u0131l\u0131 sonuçlar alaca\u011f\u0131n\u0131 bildirdi.

Toplant\u0131ya, Bilecik Belediye Ba\u015fkan\u0131 Selim Ya\u011fc\u0131, Bozüyük Belediye Ba\u015fkan Vekili Fatih Bak\u0131c\u0131 ve \u0130l Genel Meclis Ba\u015fkan\u0131 Hasan Hüseyin Çelik'in ilçe ve belde belediye ba\u015fkanlar\u0131, \u0130l Genel Meclisi üyeleri ile partililer kat\u0131ld\u0131.

Konu\u015fmalar\u0131n ard\u0131ndan toplant\u0131 bas\u0131na kapal\u0131 olarak devam etti.<\/p>","haber_excerpt":"TBMM Kamu \u0130ktisadi Te\u015febb\u00fcsleri (K\u0130T) Komisyonu Ba\u015fkan\u0131 ve AK Parti Bilecik Milletvekili Fahrettin Poyraz, ''\u015eu anda, ter\u00f6r\u00fcn \u00e7\u00f6z\u00fcm\u00fc noktas\u0131nda silahlar\u0131 al\u0131p, topra\u011fa g\u00f6mece\u011fiz veya depoya kald\u0131raca\u011f\u0131z. Bunun \u00f6tesi yok'' dedi.","prev_link":"http://www.akpartibilecik.org.tr\/tr\/haber\/bilecik-genclik-kollarindan-secim-hazirliklari\/1187","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/bilecik-genclik-kollarindan-tbmmye-ziyaret\/1229\/11","haber_url":"http://www.akpartibilecik.org.tr\/tr\/haber\/bilecik-genclik-kollarindan-tbmmye-ziyaret\/1229"}]