[{"haber_photo":"","title":"AK Gen\u00e7ler\u2019den Boz\u00fcy\u00fck\u2019te isti\u015fare toplant\u0131s\u0131","entry_date":"Ekim 07, 2013 - 2:36:10","haber_content":"

Bilecik ve ilçe gençlik kollar\u0131 ba\u015fkanlar\u0131 ile birlikte te\u015fkilatlarda görev yapan gençlerin kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 toplant\u0131da yerel seçimler öncesinde bilgi payla\u015f\u0131mlar\u0131nda bulundular. Toplant\u0131da konu\u015fma yapan AK Parti Bilecik \u0130l Gençlik Kollar\u0131 Ba\u015fkan\u0131 \u0130brahim Kurt; “Gençlerin aksiyon üretebilen dinamik bir yap\u0131da oldu\u011funu ve bu nedenle gençlere dü\u015fen yükün daha fazla oldu\u011funu ancak gençlerin her halükarda bu yükün alt\u0131ndan ba\u015far\u0131yla kalkabileceklerini belirtti.

Toplant\u0131n\u0131n aç\u0131l\u0131\u015f konu\u015fmas\u0131n\u0131 da gerçekle\u015ftiren Kurt \u015funlar\u0131 söyledi;

“Say\u0131n ilçe ba\u015fkan\u0131m belediye ba\u015fkan\u0131m yürümekte onur duydu\u011fum dava arkada\u015flar\u0131m Bozüyük’te düzenledi\u011fimiz il gençlik kollar\u0131 dan\u0131\u015fma toplant\u0131m\u0131za ho\u015f geldiniz. Delikanl\u0131m i\u015faret ald\u0131\u011f\u0131n gün atandan yürüyeceksin millet yürüyecek arkandan sana selam getirdim ulu batl\u0131 hasandan sen ki burçlara bayrak olacak kuma\u015ftas\u0131n fatih’in \u0130stanbul’u fethetti\u011fi ya\u015ftas\u0131n. Arif Nihat Asya bu \u015fiirinde fatih nesline at\u0131f yapm\u0131\u015f fatihin torunu olmay\u0131 fatihler olmay\u0131 anlatm\u0131\u015ft\u0131r. Geçen ay CHP il ba\u015fkan\u0131 Sn. Karaahmet konu\u015fmas\u0131nda CHP gençli\u011fi biber gaz\u0131 yiyen jop yiyendir Fatih’in gençli\u011fi olmakt\u0131r diyor. tabi buradan kendisine sormak laz\u0131m: Suriye’de binlerce insan\u0131 katleden Esad’\u0131n yan\u0131nda olmak m\u0131d\u0131r fatih olmak M\u0131s\u0131r’da yap\u0131lan darbeye iyi olmu\u015f dar\u0131s\u0131 Türkiye’nin ba\u015f\u0131na demek midir fatih olmak camileri ah\u0131ra çevirip ezanlar\u0131 Türkçe okutmak m\u0131d\u0131r fatih olmak. \u0130stanbul Kad\u0131köyde ki gezi eylemlerine destek mitinglerinde zulüm 1453’te ba\u015flad\u0131 yazmak m\u0131d\u0131r fatih olmak. Hem zulüm 1453’te ba\u015flad\u0131 yazacaks\u0131n hem de bizler fatihiz diyeceksin. Sn.Karaahmet ya tarih bilmiyor ya da fatihleri kar\u0131\u015ft\u0131r\u0131yor. Fatih olmak milletle beraber omuz omuza yürümek ve o millete hadim olmakt\u0131r. Fatih olmak zalimin zulmün kar\u015f\u0131s\u0131nda durmak mazlumun yan\u0131nda olmak demektir. Fatih olmak 1453 gemileri karadan yürüten sultan\u0131n 2013’te kanaldan yürüteni olmakt\u0131r. e\u011fer fatihin torunlar\u0131n\u0131 ar\u0131yorsan Bozüyük gelecek ve burada ki Ak Gençli\u011fe bakacaks\u0131n uzaklarda aramayacaks\u0131n.” dedi.

Toplant\u0131ya ayr\u0131ca Bilecik Milletvekili Fahrettin Poyraz’\u0131n dan\u0131\u015fman\u0131 Murat San, Bozüyük Belediye Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 O\u011fuz Sertler ve AK Parti Bozüyük \u0130lçe Te\u015fkilat Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Mesut Çetin kat\u0131ld\u0131.<\/p>","haber_excerpt":"Bilecik\u2019te aktif bir \u015fekilde \u00e7al\u0131\u015fan ve siyasetin her alan\u0131nda kendilerinden s\u00f6z ettiren AK Parti Bilecik \u0130l Gen\u00e7lik Kollar\u0131 bu ay ki Gen\u00e7lik Kollar\u0131 \u0130l Dan\u0131\u015fma ve \u0130sti\u015fare Toplant\u0131s\u0131n\u0131 Boz\u00fcy\u00fck\u2019te ger\u00e7ekle\u015ftirdi.","prev_link":"http://www.akpartibilecik.org.tr\/tr\/haber\/bozuyuk-ilce-teskilati-danisma-kurulu\/232","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/bozuyuk-ilce-teskilatinda-danisma-kurulu-toplantisi\/499\/11","haber_url":"http://www.akpartibilecik.org.tr\/tr\/haber\/bozuyuk-ilce-teskilatinda-danisma-kurulu-toplantisi\/499"}]