Yerelin gücüne inandık, yerel yönetimlere destek verdik

Yerelin gücüne inandık, yerel yönetimlere destek verdik

Dünyada ve Türkiye’de son dönemde ortaya çıkan gelişmeler yönetim ve planlama anlayışlarında köklü değişiklikler meydana getirdi. Bu değişim sonucunda, yerel potansiyelleri yine yerel kaynaklarla planlamak ve uygulamak ilkesini temel almaya başladık. Bölgeler arasındaki farklılıkları gidermek amacıyla bölgesel projeleri hayata geçirdik.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansıyla Bilecik gelişiyor (Bilecik)

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Bursa, Eskişehir ve Bilecik İllerini ekonomik, kültürel ve sosyal açıdan küresel bir kente dönüştürecek kalkınma stratejilerinin geliştirilmesinde ve hayata geçirilmesinde öncü olmak için kuruldu. Ajans, sürdürülebilir bölgesel kalkınmayı hızlandırmak ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla;

Bölge planları hazırlamak,
Bölgeye yönelik stratejiler geliştirmek,
Mali ve teknik destekler vermek,
İşbirliği ve koordinasyon sağlamak,
Yatırım tanıtım ve destek faaliyetleri gerçekleştirmek gibi temel görevlerinin yanında, izleme ve değerlendirme ile tanıtım ve iletişim faaliyetlerini de yürütmektedir.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 2009-2016 yılları arasında; 186 milyon TL’den fazla bütçeye sahip 562 projeye yaklaşık 115 milyon TL hibe desteği verdi.

Ayrıca Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı, Bilecik ilimizde 84 projeye 16 milyon TL’lik destek sağlamış, yararlanıcıların eş finansmanıyla toplam 24,7 milyon TL’lik yatırım hacmi oluşturmuştur.