Tarladan sofraya ticarette güven sağlandı

Tarladan sofraya ticarette güven sağlandı

5957 sayılı “Hal Kanunu” ile, sebze ve meyve ticareti sektörünü yeni baştan düzenleyerek, toptancı hallerimiz ve pazar yerlerimiz, ticaretin güvenli ve hijyenik ortamlarda yapıldığı fiziki mekanlar haline getiriyoruz

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde toptancı hallerine yönelik:

2012 yılında 86 üretici, 2013 yılında 241 üretici, 2014 yılında 111 üretici, 2015 yılından 10 üretici, 2016 yılından 9 üretici Hal Kayıt Sistemine kayıt edilmiştir.

Tüketici hakları

Tüketicileri daha ileri seviyede korumaya yönelik tedbirler alıyoruz

Gelişmiş ekonomilerin en temel özelliklerinden biri de hiç şüphesiz tüketici haklarına gösterilen saygı ve duyarlılıktır. Tüketicilerimizin gelişmiş ülkelerde yaşayan tüketicilerle aynı haklara sahip olmaları, bilgilendirilmeleri, yasal haklarını kullanmaları ve kendilerini temsil etme konusunda özendirilmeleri hususlarına büyük önem vermekte ve çalışmalarımızı bu anlayışla yürütmekteyiz.

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde tüketicilerimize yönelik:

Müdürlüğümüz personelleri tarafından 12 Nisan 2016 tarihinde mahkemelerce haklarında Denetimli Serbestlik uygulanmasına karar verilen hükümlülere ‘Bilinçli Tüketici ve Tüketicilerin Yasal Hakları’ konularında seminer programı düzenlenmiştir.

İlimizde 11-12 Ekim 2016 tarihlerinde düzenlenen Öğrenme Şenliği etkinliklerinde İl Müdürlüğümüz tarafından stand açılarak, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, tüketicilerin bilinçlendirilmesi amacıyla tüketicinin hakları ile ilgili broşür dağıtılarak vatandaşlarımız bilgilendirilmiştir.

Müdürlüğümüz tarafından,12 Ekim 2016 tarihinde Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin katılımı ile, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Tüketici Hakem Heyetleri, Abonelik Sözleşmeleri, Fiyat Etiketi, Garanti Belgesi, İşyeri Dışında Kurulan Sözleşmeler, Mesafeli Sözleşmeler, Ayıplı Mallar, Taksitli Satışlar ve Satış Sonrası Hizmetler konularında seminer programı düzenlenmiştir.

Piyasa gözetimi ve denetiminde “Güvensiz ürüne sıfır tolerans”

Bakanlığımız, “güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans” prensibi ve “bilinçli tüketici, basiretli tacir” anlayışı çerçevesinde tüketicileri korumak ve piyasada güvensiz ürün bulunmasını önlemek amacıyla kesintisiz olarak sorumlu olduğu bütün sektörlerde denetimlerini sürdürmektedir.

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin:

2014 yılı içerisinde Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş. firması denetime tabi tutulmuştur.

2016 yılı içerisinde 12 firma da toplam 29 ürün denetime tabi tutulmuş olup, herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

Tüketici şıkayetlerini ulusal ve uluslararası alanda çözüyoruz

Bilindiği üzere tüketiciler ile satıcı ve sağlayıcılar arasındaki uyuşmazlıkların mahkemeye yansımadan masrafsız, hızlı ve kolay bir şekilde çözüme bağlanması amacıyla her il ve ilçede en az bir tane olmak üzere toplam 1011 adet tüketici hakem heyeti kurulmuştur.

Tüketici haklarının korunması konusunda lokomotif görevi üstlenmiş olan hakem heyetlerimize yapılan başvurular yoğunluğunu korumaya devam etmektedir.

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde tüketici hakem heyetlerinde:

01.01.2012 - 31.12.2012 tarihleri arasında Bilecik İl Tüketici Hakem Heyetimize 153 tüketici lehine ve 29 tüketici aleyhine olmak üzere toplam 182 başvuru yapılmıştır. İlçe Hakem Heyetlerimize ise 183 tüketici lehine, 26 tüketici aleyhine olmak üzere toplam 209 başvuru yapılmıştır.

01.01.2013 - 31.12.2013 tarihleri arasında Bilecik İl Tüketici Hakem Heyetimize 193 tüketici lehine ve 58 tüketici aleyhine olmak üzere toplam 251 başvuru yapılmıştır. İlçe Hakem Heyetlerimize ise 281 tüketici lehine, 51 tüketici aleyhine olmak üzere toplam 332 başvuru yapılmıştır.

01.01.2014 - 31.12.2014 tarihleri arasında Bilecik İl Tüketici Hakem Heyetimize 794 tüketici lehine, 111 tüketici aleyhine ve 925 yeni yıla aktarılan sonuçlanmayan başvuru olmak üzere toplam 1830 başvuru yapılmıştır. İlçe Hakem Heyetlerimize ise 2.985 tüketici lehine, 321 tüketici aleyhine olmak üzere toplam 3.306 başvuru yapılmıştır.

01.01.2015 - 31.12.2015 tarihleri arasında Bilecik İl Tüketici Hakem Heyetimize 3126 tüketici lehine ve 169 tüketici aleyhine olmak üzere toplam 3295 başvuru yapılmıştır. İlçe Hakem Heyetlerimize ise toplamda 4703 başvuru yapılmıştır.

01.01.2016 - 31.12.2016 tarihleri arasında Bilecik İl Tüketici Hakem Heyetimize toplamda 1106 başvuru yapılmıştır. İlçe Tüketici Hakem Heyetlerimize ise 2016’nın ilk 6 ayında toplam 493 başvuru yapılmıştır.

Kooperatiflere yönelik faaliyetlerimiz

Bakanlığımız; Türk Hukuk sistemi içinde özel önem verilerek bağımsız bir düzenleme yapılan bir ortaklık modeli olan ve bu gün sayıları 56 bine ulaşan kooperatiflere ve onların yedi milyondan fazla ortağına yönelik önemli hizmetler sunmaktadır.

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde kooperatiflere yönelik:

2013 yılı içerisinde Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri de dâhil olmak üzere toplam 40 (kırk) kooperatife Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesi yapılmış olup, S.S. Gölpazarı 2 Nolu Karayolu Yük Taşıma Kooperatifine kuruluş izni verilirken, 11 Ekim 2013 tarih 2013/4 rapor numarasıyla S.S. 6 Nolu Bozüyük Otobüsçüler ve Minibüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi incelemeye tabi tutulmuştur.

2014 yılı içerisinde Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri de dahil olmak üzere toplam 35 (otuz beş) kooperatife Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesi yapılmış olup, 2 (iki) kooperatife anasözleşme değişikliği ile ilgili izin İl Müdürlüğümüz tarafından verilmiştir.

Yine 2014 yılı içerisinde 3 (üç) kooperatif hakkında gelen şikâyetle ilgili işlem yapılmıştır.

2015 yılı içerisinde Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifleri de dâhil olmak üzere toplam 35 (otuz beş) kooperatife Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesi yapılmış olup, 1(bir) kooperatife anasözleşme değişikliği ile ilgili izin verilirken, 4 (dört) kooperatif de incelemeye tabi tutulmuştur.

 Ayrıca 2014 yılı içerisinde İl ve ilçelerimizde faaliyet gösteren toplam 7 (yedi) adet Tarım satış Kooperatifine “Üretici Belgesi” verilmiştir.

2016 yılı içerisinde Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri de dahil olmak üzere toplam 31 (otuz bir) kooperatife Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesi yapılmış olup, S.S. Osmaneli Üretim ve Pazarlama Kooperatifine kuruluş izni verilirken, 02 Şubat 2016 tarih 2016/1 rapor numarasıyla S.S. Gölpazarı 2 Nolu Karayolu Yük  Kooperatifi incelemeye tabi tutulmuştur.