Tarım sigortası ile çiftçimizin üretimi güvenceye kavuştu

Tarım sigortası ile çiftçimizin üretimi güvenceye kavuştu

 • Doğal afetlerden etkilenen üreticilerin mağduriyetlerini gidermek üzere 70 yıllık bir rüya olan Tarım Sigortaları uygulamasını 2006 yılında başlattık.
 • Poliçe bedelinin %50’sini hibe olarak karşıladık.
 • Bu hibe oranı açık alanlarda yetişen meyvelerde don riski için %67’ye kadar çıkıyor.
 • Bilecik’te bugüne kadar toplam 6,5 milyon TL poliçe desteği ve 6,6 milyon TL hasar tazminatı ödedik.
 • Zor gününde çiftçimizi yalnız bırakmadık.

2017 yılında tarım sigortalarının kapsamı genişletiliyor ve yeni uygulamalar başlatılıyor…

 • Buğday ’da Havza Bazlı Kuraklık Verim Sigortasına geçilecektir.
 • Kiraz meyvesinde yağmur kaynaklı çatlama, asma yaprağındaki hasarlar, meyve ağaçlarının uğrayacağı hasarlar teminat kapsamına alınacaktır.
 • Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda hırsızlık teminat kapsamına alınacaktır.
 • Devlet Destekli Tarım Sigortası Sistemi, Milli Tarım Projesi ile uyumlu hale getirilecektir.

2020 yılında gelir sigortasına geçilmesi, çiftçilere gelir istikrarı sağlanması hedefleniyor.

TMO alımları arttı, çiftçimizin yüzü güldü

 • Toprak Mahsulleri Ofisi, Bilecik’te son 15 yılda 5.613 ton hububat alımı yaptı ve karşılığında çiftçilere 3,3 milyon TL ödedik.
 • Banka ürün kartıyla ürününü teslim eden üreticilerin ürün bedellerini 10-15 gün gibi çok kısa bir sürede hesaplarına aktardık, üreticinin emeğini, alın terini ziyan etmedik.
 • Uygulamaya başladığımız randevulu sistem ile çiftçimizin günlerce sıra beklemesini önledik.

TMO’yu daha etkin hale getiriyor,  Lisanslı depoculuğu geliştiriyoruz

 • TMO, piyasaları düzenleyici rolünü daha etkin bir şekilde yürütecek şekilde yeniden yapılandırılacak. 
 • Tarımda depolama sorununu kökten çözmek için lisanslı depoculuk ve ürün borsalarına ağırlık verilecek. 
 • İlk etapta toplam 3 milyon ton kapasiteli depo hizmete sunulacak.

Güvenilir gıda sistemi hayata geçirildi

Tarladan sofraya güvenilir gıda sistemini hayata geçirerek, halkımızın yediğini içtiğini bilmesini sağladık.

Denetçi ve denetim sayılarını artırarak gıda üretiminde halk sağlığını tehlikeye atacak aksaklıkları daha doğmadan önledik.

Gıda mevzuatımızı, AB gıda mevzuatı ile uyumlaştırdık, ülkemizin her yerindeki vatandaşımızın tarladan sofraya güvenilir gıda tüketmesini sağladık.

Halkımızın sağlığını korumak, güvenilir ve yeterli gıda tüketimini sağlamak üzere; ekmekten et ürünlerine, gıda takviyelerinden israfın önlenmesine kadar birçok yeni düzenlemeyi uygulamaya geçirdik, kampanyalar başlattık.

Gıda üretim ve satış yerlerine yönelik denetimleri artırdık.

 • Bilecik’te 2002 yılında 4 olan gıda denetçisi sayısını, 2015 yılında 25’e çıkarttık.
 • Gıda denetim sayısını ise, 2002 yılında 202 adetten, 2015 yılında 1.546 adede çıkarttık.
 • Halkımızın 24 saat arayarak ihbar ve şikâyetlerini bildireceği, bilgi alıp taleplerini iletebileceği 174 ALO GIDA HATTI’nı faaliyete geçirdik.