Son 14 yılda Bilecik’e 746 milyon tl destek verdik

Son 14 yılda Bilecik’e 746 milyon tl destek verdik

Yerel yönetimlerin talepleri ve bu talepler kapsamında verdikleri yetkiler doğrultusunda, kentsel alt ve üst yapı ihtiyaçları için projeler geliştiriyor, bu projelerin yapımı için finansman ve teknik destek sağlıyoruz. Bilecik’teki yerel yönetimlere 2003-2016 döneminde Genel Bütçe’ den ayrılan 617 Milyon TL‘lik payla birlikte İller Bankası A.Ş.’nin bu dönemde Bilecik’e yaptığı 129 Milyon TL’lik yatırıma yönelik sağladığı kredi ve hibe ile destek miktarını toplam 746 Milyon TL’ye ulaştırdık.

            Kredi destekleri ve hibeler

            İller Bankası A.Ş. tarafından 2003-2016 yıllarında 94 adet iş için 94 Milyon TL kredi, 35 Milyon TL hibe olmak üzere toplam 129 Milyon TL tahsis edilmiştir.

            Devam eden işler

            Şehircilik sektöründe 1 adet, içmesuyu sektöründe 1 adet, atıksu sektöründe 1 adet ve diğer altyapı sektöründe 2 adet olmak üzere sözleşme bedeli 15 Milyon TL olan toplam 5 adet iş devam etmektedir.      

            Tamamladığımız işler

            Harita sektöründe 9 adet,  içmesuyu sektöründe 3 adet,  imar planı sektöründe 2 adet, atıksu sektöründe 4 adet ve üstyapı sektöründe 9 adet olmak üzere 104 Milyon-TL maliyetli toplam 27 adet iş bitirilmiştir     

            Genel bütçeden ayrılan paylar 

            İl, ilçe belediyeleri ve il özel idaresine 01.01.2003-31.10.2016 döneminde toplam 617 Milyon TL pay tahakkuk etmiş, kesintiler düşüldükten sonra 530 Milyon TL ilgili belediyelere ve il özel idaresine gönderilmiştir.