Mazlumların yardımına koşuyoruz

Mazlumların yardımına koşuyoruz

Vatandaşlarımızın daha kaliteli bir hayat sürüdürebilmesi için yeni ve kapsayıcı sosyal yardım ve sosyal destek programlarını hayata geçirdik. Engelli ve yaşlılara, eşi vefat etmiş kadınlara, muhtaç asker ailelerine yönelik düzenli sosyal yardım programlarını uygulamaya koyduk.

Eşi vefat eden ve hiçbir sosyal güvencesi olmayan  772 kadına, iki ayda bir olmak üzere 500 TL maaş bağladık.
Askerlerimizin gözü arkada kalmasın diye muhtaç durumda bulunan   48 asker ailesine (evli ise eşine, bekâr ise annesine) askerlik süresince 250 TL maaş bağladık. Toplam 342.250TL yardım yaptık.

Yardıma muhtaçları unutmadık

2012 yılında bütün vatandaşlarımızı sağlık güvencesine kavuşturan Genel Sağlık Sigortası uygulamasını başlattık. Bu kapsamda 2016 yılı Eylül ayı itibariyle Adana’da 6.555 kişinin primini ödedik.
2016 yılı Eylül ayı itibariyle 3.996 hane sosyal yardımlardan faydalanmıştır.
Gıda, eğitim, sağlık, şartlı nakit transferi ile proje desteklerini içine alan sosyal yardımlar kapsamında 2016 Eylül ayı itibariyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan 169.203.438 TL yardım yaptık.
2005 yılında evde bakım yardımını başlatarak engelli vatandaşlarımızın hayat kalitesini yükseltme yolunda önemli bir adım attık. Evde bakım yardımı için 2016 yılı Eylül ayı itibariyle  865 vatandaşa 49,68 Milyon TL kaynak aktardık.
Doğum Yardımı kapsamında 2016 yılı Eylül ayı itibariyle 3.201 anneye    1,29 milyon TL yardım yaptık.
Muhtaç Asker Çocuğu yardımı kapsamında 4 kişiye 6 bin TL yardım yaptık.
Anne veya babası vefat etmiş 18 yaşından küçük muhtaç çocuklara verilen Öksüz ve Yetim Yardımı kapsamında 33 kişiye 0,03 Milyon TL yardım ulaştırdık.
1.314 yaşlımıza 12.702.421 TL, 58 engelli ve engelli yakınımıza  681.074  TL yardım yaptık. (2002 yılında aylık 24 TL olan 2022 maaşını 2016 yılında yaşlılar için aylık 217,48 TL’ ye, engelliler için 489,88 TL’ ye yükselttik.)

Tesis yatırımları devam ediyor

Sosyal Hizmet yatırımları kapsamında Adana ilimize 2003-2016 tarihleri arasında 9,91 Milyon TL’lik yatırım tamamlanmıştır.

Dar gelirli vatandaşımızı konut sahibi yaptık

2016 yılı Eylül ayı itibariyle vatandaşlarımıza 144 sosyal konut teslim ettik.