Kırsal kalkınma hamlesini başlattık

Kırsal kalkınma hamlesini başlattık

Ulusal kaynakları kullandığımız %50 hibeli Kırsal Kalkınma Destekleri artarak devam ediyor. 

Tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi, depolanmasına yönelik yatırımları, makine-ekipman alımları, damla ve yağmurlama sulama sistemlerinin kurulumunu destekliyoruz. 

Son 10 yılda Kırsal Kalkınma için Bilecik’e 14,1 milyon TL hibe desteği verdik.

Bu hibelerle Bilecik’te 23 yeni tarımsal sanayi tesisi kuruldu, 212 kişiye istihdam sağlandı.

Ayrıca, 9 damla ve yağmurlama sulama tesisinin kurulumu desteklendi. 

Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması (ÇATAK)

Projesini hayata geçirdik

2006 yılında başlatılan ve tarımın neden olduğu çevre sorunları ile mücadele edilmesi amaçlayan “Çevre Amaçlı Tarım Arazilerinin Korunması (ÇATAK) Projesi”ne 2010 yılında Bilecik’i dahil ettik.
Bilecik’te, üretirken çevreye saygılı, doğal dengeyi gözeten ve yanlış tarım uygulamalarının neden olduğu sorunların çözümünü esas alan projeleri uygulayan üreticilere destek sağladık.

·         ÇATAK Projesi kapsamında Bilecik’te bugüne kadar toplam 203 bin TL destek ödedik.

·         Tarım arazilerimizin korunmasına yönelik önemli bir adım attık.

Genç çiftçilere 30 bin TL hibe sağlıyoruz…

Genç nüfusun köyde yatırım yapmasını ve tarımsal nüfusun gençleşmesini sağlayacak köye dönüş projeleri başlatıldı.
Gençlere 30 bin TL hibe desteği 2016 yılında uygulamaya geçti. 
Hayvancılıktan bitkisel üretime, yerel ürünlerden tıbbı-aromatik bitkilere kadar bir çok alanda gençlere hibe veriyoruz.
Bilecik’te 134 genç girişimciye 4 milyon TL hibe sağladık.
Ayrıca, genç çiftçilere yönelik eğitim faaliyetlerimiz artarak devam ediyor.

Tarımsal kalkınma kooperatiflerini destekledik.

Bilecik’te 14 yılda 10 Tarımsal Kalkınma Kooperatifine 9,6 milyon TL kredi desteği sağladık.

Üreticilerin birleşip güçlenmesine katkıda bulunduk.

Tarımsal kooperatiflerin borçlarını yapılandırdık.

Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin Bakanlığa olan borçlarını 2016 yılında yapılandırdık.
Tarımsal Kooperatiflerin 640 milyon TL olan borcu 5 yılda ödenecek şekilde taksitlendirildi.
Türkiye genelinde 1.268 kooperatifin ve 33.427 ortağının borcu bu yapılandırmadan faydalanıyor.                               

Sertifikalı tohum ve fidan destekleriyle üretimde verim ve kalite yükseldi

Sertifikalı tohum ve fide/fidan kullanımını ve üretimi destekleniyor.

Bilecik’te son 10 yılda; sertifikalı tohumluk ve sertifikalı fide/fidan kullanan çiftçilerimize toplam 3,5 milyon TL destek ödedik.

Sertifikalı tohumluk üretimine ise 2008 yılından bugüne toplam 22 bin TL destek verdik.    

TİGEM’in ürettiği kaliteli tohumluk ve damızlıkları üreticimize ulaştırdık

Son 15 yılda; 741 ton hububat ve 153 ton yem bitkisi tohumu dağıttık.
Hayvan yetiştiricilerine 298 baş damızlık koyun tahsis ettik.