Bilecik’e son 14 yılda 117,7 milyon tl çevre ve şehircilik yatırımı yaptık

Bilecik’e son 14 yılda 117,7 milyon tl çevre ve şehircilik yatırımı yaptık

Halkımızın hayat kalitesini sağlıklı ve planlı bir biçimde yükseltmeyi ve çevresel şartlar konusunda refahı en üst seviyeye taşımayı hedefledik. Ülkemizi geliştirmek ve güzelleştirmek için yoğun şekilde çalışarak 14 yılda önemli düzenlemelere imza attık.

Altyapı ve üstyapıda devrim niteliğindeki projeleri hayata geçirdik. Kaynaklarımızı verimli kullanarak temiz şehirler, yaşanabilir alanlar inşa ettik.

Çevreyi koruyoruz, atıkları değerlendiriyoruz

• 4 adet Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma

• 1 adet Düzenli Depolama - 3. Sınıf (İnert Atık Düzenli Depolama)

• 1 adet Atık Yağ Geri Kazanım

• 1 adet Hurda Metal /ÖTA İşleme

• 3 adet Tehlikeli Atık Geri Kazanım

• 4 adet Ambalaj Atığı Geri Kazanım

• 9 adet Tehlikesiz Atık Geri Kazanım tesisini şehre kazandırdık.

Atık suları arıtıyoruz

Atık suların geri dönüşümünde önemli adımlar attık. Bilecik’de  2003 yılında mevcut olmayan atık su arıtma tesisi sayısını 2016 yılında 4’e çıkardık. İl genelinde atıksu arıtma hizmetinden 76.986 kişi faydalanmaktadır.

Altyapıyı geliştiriyoruz, çevre kirliliğini bitiriyoruz

Çevre katkı paylarından yerel yönetimlere ayrılan payı artırdık.Çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik yatırımlar kapsamında 2003-2016 yılları arasında Bilecik için 4 milyon TL ödenek ayırdık.

Bu dönemde Bilecik’deki belediyelere 12 adet çevre temizlik aracı hibe ettik.

Temiz hava, sağlıklı yaşam

Bilecik ilinde hava kalitesini daha da iyileştirdik. Marmara Temiz Hava Merkezi’ne bağlı Bilecik ilinde 2 adet hava kalitesi izleme istasyonu kurduk. Bilecik ilinde 2013 yılından itibaren kükürdioksit emisyonlarında %32, partikül madde emisyonlarında ise azalma sağladık.

Kentsel dönüşüm

Son 14 yılda yapılan yatırım ve atılımlar Türkiye’yi ekonomik ve sosyal yönden ileriye taşıdı. Bu ilerleme hayatın her alanına yansıyor: yaşam kalitesi artıyor, eğitim seviyesi yükseliyor, yüzler gülüyor.

Bu olumlu tablonun devamı ve vatandaşlarımızın hayat standartlarının daha da yükselmesi için Kentsel Dönüşüm hamlesini başlattık.

Kentsel Dönüşümle;

Öncelikli afet riski altındaki alanların dönüşümü tamamlanacak, güvenilir, yalıtımı tam olarak sağlanmış, asgari konfor koşullarına sahip, enerji tasarrufu sağlayan ve çevre dostu yapılar inşa edilecek, yerel malzeme kullanımı teşvik edilecek, üretim sektörü hareketlenecek, yeşil çevre ve sosyal donatı alanlarıyla bütünleşen kent merkezlerimiz daha da güzelleşecek ve 24 saat yaşayan şehirler oluşturulacak.

Bu kapsamda;

Yapılacak dönüşüm çalışmalarıyla Bilecik ilinde güvensiz yapılaşmanın önüne geçilecek, sürdürülebilir yaşam alanları oluşturulacak.

Bilecik İlinde 348 binada 884 adet birimin risk tespiti yapılmıştır. Bu binalardan 318 adedi yıkılmıştır.

Bilecik iline kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bugüne kadar 1 milyon 273 bin TL kaynak ayırdık.